Wrzesień

Konferencja Katedr Finansów

Organizator: Instytut Ekonomii i Finansów

 

Konferencja Łączność

Organizator: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

 

Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

Organizator: Instytut Zarządzania, Katedra Marketingu

 

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021, pt. Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation,

Organizator: Instytut Zarządzania